Πακέτο εργασίας 1

Αρχική Πακέτα Εργασίας Πακέτο εργασίας 1

Ανάπτυξη επιχειρησιακού σχεδίου συγκέντρωσης αλιευμάτων και παραγωγής ιχθυαλεύρου (Μ1-Μ30).

Στο πλαίσιο του ΠΕ1 του προτεινόμενου έργου, θα σχεδιαστεί και υλοποιηθεί δράση συμμετοχής των εμπλεκόμενων σε όλη την αλυσίδα παραγωγής, ξεκινώντας από τους ίδιους τους αλιείς, μέχρι και τις μονάδες παραγωγής ιχθυαλεύρων.
Το ΠΕ1 θα διαρθρωθεί σε τέσσερεις κύριες υποενότητες:
ΠΕ1.1. Κατάρτιση καταλόγου εμπλεκόμενων στην αλυσίδα
ΠΕ1.2. Διερεύνηση «διάθεσης συμμετοχής» (willingness to participate)
ΠΕ1.3. Συναντήσεις «στρογγυλής τράπεζας» με τους εμπλεκόμενους φορείς
ΠΕ1.4. Κατάρτιση Μελέτης Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας μονάδων παραγωγής ιχθυαλεύρου από λαγοκέφαλο και Μελέτης Ανάλυσης Κόστους – Οφέλους