Πακέτο εργασίας 2

Αρχική Πακέτα Εργασίας Πακέτο εργασίας 2

Παραγωγή ιχθυάλευρου σε μικρή κλίμακα (Μ3-Μ18).

Για τους σκοπούς υλοποίησης του ΠΕ2 θα γίνει προμήθεια λαγοκέφαλων σε συνεργασία με αλιείς σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και θα παραχθεί ιχθυάλευρο σε μικρή κλίμακα (ΕΛΚΕΘΕ). Το ΠΕ2 θα υλοποιηθεί σε δύο υποενότητες:
ΠΕ2.1. Προμήθεια λαγοκέφαλων σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και από όλα τα φύλα.
ΠΕ2.2. Μετατροπή των ιχθύων σε ιχθυάλευρα.